Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam" , Số: , Trang: 359 - 367, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.