Đánh giá tài nguyên nhân văn nhằm phát triển bền vững du lịch thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển du lịch bền vững các tính miền Trung Việt Nam", Số: , Trang: 347 - 358, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.