Tuổi trẻ với việc phát triển du lịch trên Con đường Di sản miền Trung

Nơi đăng: KY Hội nghị Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2019, Số: , Trang: 46 - 49, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.