Giữ gìn và khai thác hiệu quả danh thắng Ngũ Hành Sơn

Nơi đăng: TC Du lịch, Số: 4/2019, Trang: 17-18, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.