Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Current Situation of Management of Professional Educational Activities for High School Students in Dien Ban Town, in Quang Nam Province, Vietnam
Nơi đăng: Международный академический вестник, Số: 2, Trang: 26-33, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Russian Federation.