Thiết kế bài học nhằm rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học.

Nơi đăng: KY hội thảo cán bộ trẻ các Trường Sư phạm toàn quốc 2018., Số: , Trang: , Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.