Mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện nay tại việt nam và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung (nghiên cứu tại trung tâm bảo trợ xã hội iii và trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức)

Nơi đăng: KY khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc năm 2018, Số: , Trang: , Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.