ĐIỀU KIỆN CẦN HỮU HIỆU CHO NGHIỆM SIÊU HỮU HIỆU ĐỊA PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG

NECESSARY EFFICIENCY CONDITIONS FOR THE LOCAL SUPEREFFICIENT SOLUTIONS OF VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH GENERAL INEQUALITY CONSTRAINTS AND APPLICATIONS
Nơi đăng: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp, Số: No. 41 (12-2019), Trang: trang 74-80, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.