Biện pháp tâm lý – giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi hung tính cho trẻ mẫu giáo

Nơi đăng: KY Hội thảo Quốc tế Tâm lý học và Đạo đức nghề Tâm lý học, Số: , Trang: 475-483, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo trình bày các biện pháp tâm lý - giáo dục nhằm giảm thiểu hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo. Dựa trên số liệu thu được từ thực trạng hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo, bài báo đề xuất các biện pháp nhằm can thiệp có hiệu quả đối với hành vi hung tính, bao gồm biện pháp nâng cao nhận thức của cha mẹ, thầy cô về trẻ có biểu hiện hành vi hung tính và cách ứng phó phù hợp; biện pháp xây dựng môi trường gia đình tích cực; biện pháp xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh