Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu trong cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Hội An

Nơi đăng: KY HTKH Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Số: , Trang: 231-238, Năm: 2019, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.