Một số vấn đề về sử dụng dư luận tập thể học sinh trong công tác giáo dục

Nơi đăng: Nội san Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, Số: , Trang: , Năm: 1988, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.