Phương pháp Sư phạm tương tác - sự lựa chọn cho nền giáo dục hiện đại

Nơi đăng: Thông tin Đại học Đà Nẵng số 4, 2001., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.