Khả năng tích lũy kẽm và đồng của cỏ Vetiver trong các môi trường đất khác nhau

Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Số: S? 30, Trang: , Năm: 2008, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.