Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng

Nơi đăng: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên, Số: L?n th? II, Hu?, 10/20, Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.