Khả năng hấp thụ Cd, Pb, Cr trong đất của cỏ Vetiver

Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đất ViệtNam, Số: s? 27, Trang: , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.