Khả năng hấp thụ Cd của cỏ Vetiver

Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: s? 4, Trang: , Năm: 2007, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.