Hàm lượng Cd trong các loài cải và trong đất trồng rau tại phường Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Đất Việt Nam, Số: s? 26, Trang: , Năm: 2006, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.