Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm KLN trong đất: hướng tiếp cận và triển vọng

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: s? 4, Trang: , Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.