Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu

Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo Biến đổi khí hậu và tài nguyên biển đông, Số: l?n II, Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.