Tìm hiểu biện pháp hình thành sự sáng tạo sư phạm cho sinh viên qua việc sử dụng trò chơi mô phỏng

Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP, ĐHĐN., Số: , Trang: , Năm: 2003, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.