Những nguyên tắc của giáo dục nhân bản.

Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Thông tin khoa học - Khoa Tâm lý - Giáo dục., Số: , Trang: , Năm: 2006, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giáo dục nhân bản là giáo dục về các giá trị về con người, cá nhân tiếp thu các giá trị này qua khả năng và kiến thức cá biệt. Giáo dục nhân bản là một hướng tiến bộ nằm trong quan điểm giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm.