Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Trường Trung học phổ thông

Nơi đăng: Hội thảo Khoa học: Nữ cán bộ công chức Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng., Số: , Trang: , Năm: 2004, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.