Về cấu trúc của một lý thuyết tâm lý học nhân cách

Nơi đăng: Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường ĐHSP-ĐHĐN., Số: , Trang: , Năm: 2006, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.