Khả năng áp dụng kỹ thuật Thuỷ canh trồng rau sạch bằng phương pháp Thuỷ canh hồi lưu tại thành phố Đà Nẵng

Application of circular hydroponic system to growing safe vegetable in Danang city.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6 (47) , Trang: 71-76, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.