Công nghệ Thuỷ canh hồi lưu cải tiến - hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu

The improved circular hydroponic technology - new direction for urban agriculture and adaptation to climate change.
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo, tỉnh Quảng Nam., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.