Nghiên cứu vật liệu composit trên nền nhựa polyester gia cường bằng sợi đay

Study on unsaturated polyester resin matrix composites reinforced with alkali-treated Jute fibers.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 2(10), Trang: 91-97, Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.