VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ.

Nơi đăng: Đại học Sư phạm Đà Nẵng., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.