Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Effects of extreme weather on crop plant productivity in the coastal communes of Thangbinh district, Quangnam province
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 1(50), Trang: 96-101, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.