Một số kinh nghiệm về khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong đào tạo giáo viên Sinh học tại Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng

Some experiments on using modern equipment in training the Biology Teacher in Danang University of Education
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "Khai thác thiết bị hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông., Số: , Trang: 119-124, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.