Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng

Potential of growth and development of some lily varieties planted in the Winter crop in Danang city.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 2(01), Trang: 33-38, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Cây hoa lily với các giống Cobra, Sorbonne, Yelloween khi trồng trong vụ Đông năm 2011 tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã cho năng suất và phẩm chất tốt. Trong điều kiện nhiệt độ trung bình/tháng từ 21,20C đến 23,50C và độ ẩm trung bình/tháng từ 86% đến 92%; thời gian tồn tại của hoa bị rút ngắn hơn so với khi trồng ở vùng có khí hậu lạnh. Giống Sorbonne có triển vọng tốt về khả năng sinh trưởng, số lượng hoa cũng như chất lượng hoa.

Abstract:

The varieties of lily: Cobra, Sorbonne, Yelloween grown in the winter of year 2011 at Hoaan Ward, Camle District, Danang City had a good productivity and quality. In the condition that average temperature / month was from 21.2 0C to 23.50C and average moisture / month was from 86% to 92%, the survival time of the flowers was shorter than those grown in cold climate. The Sorbonne lily has good prospect for growth capacity, flower quantity and quality.