Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose

Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 06 (55), Trang: 79-85, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng đã gây ra hàng loạt các vấn đề môi trường, trong đó các loại bùn thải đô thị ngày càng được quan tâm. Nguyên nhân chính là do các kim loại nặng thường tích tụ trong các loại bùn thải và đe dọa đến sức khỏe con người cũng như các hệ sinh thái. Đã có rất nhiều nghiên cứu sử dụng các loại thực vật khác nhau như cỏ Vetiver, cỏ mật… để loại bỏ kim loại nặng trong đất tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tương tự đối với cây phát lộc. Đây là loại thực vật dễ dàng sinh trường và phát triển tại nơi đất có chất lượng thấp, đặc biệt nó được biết đến với vai trò là loại cây cảnh mang lại may mắn. Sau hai tháng tiến hành cách thí nghiệm xác định khả năng xử lý kim loại nặng trong bùn thải tại thành phố Đà Nẵng, kết quả thu được rất tích cực. Cây phát lộc có thể phát triển tốt trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng cao mà vẫn tăng sinh khối, tạo điều kiện cho những nghiên cứu tiếp theo.

Abstract:

The massive urbanization and industrialization have resulted in a series of environmental problems of which municipal sludge treatment is becoming a burning question. Heavy metal contamination that mainly originates in sludge is expected to threat human health and ecosystem as well. There have been many studies on applying plants to remediate heavy metals yet so far not many researches on lucky bamboo plant. The plant that can grow easily in low quality soil is well known as a decorative tree in South East Asian region. After 2 months of experiment on using lucky bamboo to remediate heavy metals in municipal sludge in Danang city, it shows positive results. The plant could grow well in high heavy metal contaminated environment and increase its biomass. Heavy metals accumulated in the trees are high hence the efficiency is acceptable. Thus it is required further research on this plant after this initial study. Keywords: Heavy metals, phytoremediation, remediate, sludge, Dracaena sanderiana.