Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng

Prospects of urban plant model by green roof techniques in Da Nang city
Nơi đăng: Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam", Số: , Trang: 61-67, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.