Bàn về nguyên nhân tác động và các mặt biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học

Discussions of causes and behaviors of elementary students with arrogance
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3. NXB Đại học Sư phạm TP HCM, Số: , Trang: 450-457, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hung tính được xem xét như một phần phẩm chất tâm lý của con người. Dưới tác động của nhiều nguyên nhân (yếu tố tâm lý, yếu tố sinh học và đặc biệt là yếu tố xã hội) gây nên cho con người có phản ứng là những hành vi hung tính. Có nhiều nguyên nhân gây nên hành vi hung tính ở học sinh tiểu học, trong đó phải kể đến hệ thống các mối quan hệ: “trẻ-người lớn”, “trẻ-trẻ” như là các nguyên nhân cơ bản. Hành vi hung tính của học sinh tiểu học được biểu hiện ra bên ngoài bằng nhiều hình thức với những đặc điểm khác nhau, chủ yếu biểu hiện thông qua các mặt ngôn ngữ (ngôn ngữ trực tiếp, ngôn ngữ gián tiếp), hành động (hành động trực tiếp, hành động gián tiếp).