Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ

Situation of using domestic water in rural areas in Southern central Viet Nam
Nơi đăng: Journal of Science and Education, Số: 4 (03), Trang: 44-48, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.