Phân tích một trường hợp trẻ dùng máy trợ thính và quá trình hỗ trợ tâm lý cho gia đình của trẻ

Analysis of a case of children using hearing aids and the process of psychological support for the child's family
Nơi đăng: Sổ tay Công tác xã hội, Số: , Trang: 15-22, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.