Thái độ xã hội về hiếm muộn/vô sinh: Thực trạng và cách ứng phó của người phụ nữ, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: 20 năm khoa xã hội học – thành tựu và thách thức

Social attitudes about infertility/sterility: Reality and the woman's response
Nơi đăng: NXB ĐHQG Hà Nội, Số: , Trang: 350-358, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.