Thực trạng tổn thương tâm lý ở phụ nữ hiếm muộn/vô sinh

Psychological trauma among reproductive delayed or infertility woman
Nơi đăng: Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội, Số: , Trang: 68-80, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.