Một vài suy ngẫm đối với Giáo dục Mầm non hiện nay

Reflection on the current Childhood Education
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, Số: , Trang: 10--18, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.