Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam

The relationship between the current account deficit and the fiscal deficit in Vietnam.
Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng, Số: , Trang: 2--6, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.