Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng

Green-roof technology and feasibility of applycation in Danang city
Nơi đăng: Tạp chí KH&GD, Số: , Trang: 20-27, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.