Kiểm định độ tin cậy của trắc nghiệm động cơ thành đạt bằng phương pháp chia đôi dữ liệu

Testing the reliability of the test engine was split by means of data
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 3, Số: , Trang: 334 – 337, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.