The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice

The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice
Nơi đăng: Communication in Physics, Số: , Trang: 249-255, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.