NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐÀO DUY TỪ TRÊN LĨNH VỰC QUÂN SỰ DƯỚI THỜI CHÚA NGUYỄN

THE CONTRIBUTIONS OF DAO DUY TU ON THE MILITARY FIELD IN THE TIMES OF NGUYEN LORDS.
Nơi đăng: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia về danh nhân Quảng Bình, Số: , Trang: 243-252, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.