Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong trong dây lượng tử hình chữ nhật

Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in a Rectangular Quantum Wire.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: 91-97, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.