Cộng Hưởng Tham Số Phonon Âm và Phonon Quang Trong Siêu Mạng

Parametric Resonance of Acoustic and Optical Phonons in a Superlattice
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: 93-98, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.