Hiệu Ứng Âm Điện Từ Trong Hố Lượng Tử

Acoustomagnetoelectric effect in a quantum well
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và Giao dục, trường ĐHSP-ĐHĐN, Số: , Trang: 20-25, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.