Lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn khi có mặt từ trường

The quantum theory of the absorption coeficience of the electromagnetic wave by confined electron in quantum wire with the infinity potential in the precence magnetic
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, Số: , Trang: 237-242, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.