Quy trình sàng lọc sơ bộ học sinh tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính

Preliminary processes of screening elementary school students with manifestations of aggressive behavior
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số: 11[60], Trang: 58 - 63, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sàng lọc là công cụ để phát hiện sớm trẻ “có nguy cơ” bị rối nhiễu. Để nghiên cứu biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học và biện pháp can thiệp đạt hiệu quả, bước sàng lọc hệ thống đối với học sinh toàn trường là vô cùng thiết yếu. Chương trình sàng lọc có quy trình khoa học từ khâu lập kế hoạch, xây dựng công cụ, thực hiện kế hoạch, giám sát và liên kết dịch vụ. Từ nghiên cứu cơ sở lý luận về sàng lọc, chúng tôi đã ứng dụng phương pháp sàng lọc sơ bộ học sinh có biểu hiện hành vi hung tính tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Kết quả mang lại một số khả quan cho các nghiên cứu chuyên sâu, định hướng cho quy trình thực hiện sàng lọctiếp theo, đánh giá đúng học sinh có biểu hiện hành vi hung tính và có những biện pháp can thiệp và phòng ngừa phù hợp.

Abstract:

Screening tool early detection of children at risk of disturbances. To study effective screening step for students throughout the school system is extremely essential. Screening program with the scientific process from planning, construction tools, plan implementation, monitoring and associated services. From the research rationale for screening, we applied the method to a preliminary screening students, who have expression aggressive behavior in the Primary School Hoang Van Thu. Results brought some effects for the intensive research, orientation for subsequent screening process done, it exactly appreciate student's manifestation of aggressive behavior and the appropriate preventive and intervention measures