Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta

Climate change and our actions
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 2, Số: , Trang: 14 - 19, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.