Mấy suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: Đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học sư phạm, công trình chào mừng 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng và 35 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm,, Số: , Trang: 68 - 73, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.